• info@mega-tips.com
  • ::

Pravila korišćenja

Poslednja promena: Novembar 9, 2022

Dobro došli na portal Mega-tips.com, namenjen svi ljubiteljima sporta i klađenja.

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA MEGA-TIPS

Portal MEGA-TIPS svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju najave i analize sportskih događaja, komentarisanje istih, zatim razne sportske vesti, blog, foto galerije, društvenu mrežu. Portal MEGA-TIPS NE PREDSTAVLJA Internet kladionicu, niti ima bilo kakve veze sa stvarnim klađenjem, NE OBAVLJA se nikakva novčana transkacija preko našeg PORTALA i servera. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal MEGA-TIPS zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala MEGA-TIPS kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala MEGA-TIPS, bez obaveze prethodne najave.

VAŽNO: Maloletno lice ne sme napraviti nalog na sajtu!

ANALIZE ČLANOVA

U analizama i najavama mečeva, svaki član ima pravo na svoje mišljenje, a Portal MEGA-TIPS nije odgovoran za njihovu sadržinu i tačnost. U slučaju da analiza ne zadovoljava određene kriterijume, kao i ukoliko se smatra da je u njoj na bilo koji način poslata uvreda, moderatori imaju pravu da analizu ponište/izbrišu i člana diskvalifikuju.

KOMENTARI ČLANOVA

Čitaoci mogu da komentarišu analize, statuse i slike i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljenog posta. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na stvari objavljene na Portalu MEGA-TIPS, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

3) je prevaran, obmanjujući, neistinit

4) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal MEGA-TIPS.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice", takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica".

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu MEGA-TIPS ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom MEGA-TIPS.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi "netražene" mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Portala MEGA-TIPS zadržava pravo skraćivanja komentara ili brisanja u slučaju procene da krše neko od navedenih pravila.

UPRAVLJANJE PROFILOM (PROFILNE SLIKE I STATUSI)

Prilikom prijave na Nalog moguće je objavljivanje profilne slike, nad kojom imate prava za distribuciju, odnosno da fotografija koju objavljujete ne krši nečije autorsko pravo i da nije pronografskog ili drugog ne primerenog i zakonom zabranjenog sadržaja. Političke profilne slike nisu moguće, kao ni objavljivanje slika u foto-albumima. Administracija sajta ima za pravo da takve slike ukloni bez prethodne najave.

Kao i za slike, tako su i statusi podležni pravilu da se u njima ne smeju nalaziti uvrede na ličnoj, rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, dok su politička mišljenja i ubeđenja najstrožije zabranjena. Ovo je sportski sajt i politici je zabranjeno mesto na njemu. Administracija zadržava pravo da ukine svaki nalog koji propagira politiku, kao i uvrede na ličnoj, rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi.

PRAVILNIK PISANJA NA CHAT-U

Chat je javno mesto i svako ima priliku da pročita šta se na njemu piše. Zato chat ne sme da trpi svašta, dešavanja na njemu umnogome reprezentuju ozbiljnost sajta i stoga se svi moramo ponašati kulturno i koristiti ga za ono zbog čega je i postavljen - komentarisanje utakmica, tipova, razmena mišljenja i sl.

- Vređanje bilo kog člana na nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili nekoj drugoj osnovi kao i pominjanje članova porodica u negativnom kontekstu je NAJSTROŽIJE zabranjeno, pravilnikom sajta, ne samo chat-a, tako da će to dovesti do TRAJNOG BANA SA SAJTA!

- Lažiranje rezultata je zabranjeno! Svaki pokušaj lažiranja će dovesti do ban-a sa chata od 7 dana.

- Pisanje velikim slovima (CAPS LOCK) se na internetu smatra vikanjem i galamom te je stoga takav vid pisanja zabranjen, ukoliko primetite da vam je komentar pisan VELIKIM SLOVIMA obrisan, to je opomena da ugasite CAPS LOCK.

- Zabranjeno je kopiranje tekstova sa privatnog chata i iz grupa banovanih članova, jer su sa razlogom banovani, samim kopiranjem dovodite sebe do toga da budete udaljeni sa chata

- Zabranjeno je SPAM-ovanje (uzastopno ponavljanje) smajlijima ili rečima poput:
opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Nisu dozvoljena navijačka prepucavanja! Normalan i pristojan razgovor o ekipama je moguć sve dok nema određenih "peckanja" koja najčešće dovode do reakcije i drugih članova koji će se uključiti u raspravu a to se dalje širi u konflikt.

- Nije dozvoljeno ulaziti u javnu raspravu sa moderatorom oko njegovog postupka. Ako mislite da je moderator pogrešno odreagovao, nemojte se sa njim raspravljati, dostavite poruku članu admin i obrazloženje vašeg prigovora (dobro bi bilo i vreme dogadjaja na chatu kako bi se lakse pronašlo u arhivi chat-a). Takođe, ne nasedajte na provokacije na chatu i ne reagujte ako neko pokušava da vas isprovocira, samo uredno prijavite administraciji i preskočite dalje polemisanje.

KLADIONIČARSKI CHAT

Na glavnom, "levom" chatu tzv. kladioničarskom, dozvoljene su isključivo kladioničarske teme, razgovori o tipovima i tiketima, praćenje utakmica, razna pitanja u vezi kladionice i igara na samom sajtu. NIKAKO se ne sme pisati van kladioničarskih tema, svako takvo pisanje koje nije u vezi sa kladionicom će biti sankcionisano BANOM sa tog chata. Za tako nešto postoji "desni" chat za zabavu, ovim ćemo dobiti da svi oni koji su ovde došli zbog kladionice na miru i bez ometanja diskutuju samo o kladionici.

CHAT ZA ZABAVU

Na ovom chatu ćemo se družiti, razgovarati o temama koje ne moraju imati dodirnih tačaka sa kladionicom. Sve što se tiče kladionice piše se na "levom" kladioničarskom chatu, stoga ne spamujte i ne zatrpavajte kladioničarski chat, već sve teme mimo kladionice se pišu na "desnom" chatu za zabavu.

Za oba chata se odnose gornja generalna pravila.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal MEGA-TIPS može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg Portala MEGA-TIPS (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Nije dozvoljeno korišćene korisničkih imena koji upućuju na bilo kakav vid uvrede na bilo kakvoj osnovi, kao ni u svrhu reklamiranja i sl.

Portal MEGA-TIPS poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Portal MEGA-TIPS može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika Portala MEGA-TIPS, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES

Cookies su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe boljem funkcionisanju Portala MEGA-TIPS. U standardnoj postavci, vaš računar prihvata cookies-e, a ukoliko ih želite isključiti, više vam neće biti dostupne POJEDINE opcije. Portal MEGA-TIPS se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je vaša privatnost uvek zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

Portal MEGA-TIPS sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal MEGA-TIPS nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal MEGA-TIPS nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Portalu MEGA-TIPS kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu MEGA-TIPS. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu i izvan Portala MEGA-TIPS isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Portal MEGA-TIPS nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu MEGA-TIPS može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu MEGA-TIPS ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala MEGA-TIPS, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu MEGA-TIPS ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu MEGA-TIPS povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Portal MEGA-TIPS je omogućio da sami ugasite Vaš profil u bilo kom trenutku ukoliko smatrate da više ne želite da budete deo naše društvene mreže.